Guds tjänare

Sigvard Svärd, Guds tjänare på Betelskeppet

Denna film som visats på Kanal 10 och Öppna Kanalen   Göteborg producerades i samband med Sigvards pensionering från arbetet på Betelskeppet, sommaren 2013. Den innehåller en längre intervju, samt klipp från flera dopförättningar.  Klicka här för att ladda ned filen med filmen. Tänk på att nedladdningen kan ta lång tid eftersom filen är cirka 1 GB stor.