Länkar

Länkar


Pastor Sigvard '70x7' Svärd

Sigvards YouTube-kanal.


Friförsamlingen

Webbplatsen för ett fritt karismatisk nätverk, som håller sig inom klassisk pentekostal teologi.


Klassisk baptism

Nätverk för klassisk baptism och kristen tro bildat 2009 av personer från Svenska baptistsamfundet.

 

David Svärds  hemsida

Sigvards son David är doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.


Leka med uppdraget – bloggen

Bo Krister Ljungberg är bibellärare och teol.dr. i Gamla testamentets exegetik.


FreeChurch – Linköpings fria församling


Nyköpings fria pingstförsamling