Brev 9

9. Tid för Lewi Pethrus

DOP I GÖTA ÄLV 2007

I det 8:e brevet berättade jag att polistillstånd hade erhållits för tre dopförrättningar under sommarmånaderna vid Tångudden i Göta Älv nedanför Göteborg. Här kan jag nu tala om, att vid dessa tre doptillfällen fick vi Herrens nåd att döpa sex personer till Kristus. Föreståndaren på Betelskeppet, Jukka Mäkikangas, har medverkat varje gång.


Nu på torsdag, 20/9 kl. 18.00, har vi glädjen att få döpa en man på 26 år, som kom till tro för tre veckor sedan på en av våra andakter på Betelskeppet. Dopgudstjänsten hålls i Finska Pingstkyrkan i Göteborg, där vi redan på Påskdagen döpte en kvinna, som på Betelskeppets kvällsmöte på Nyårsaftonen tog emot Jesus. Pris ske Gud!


TID FÖR LEWI PETHRUS

Den teologiska hemvisten Ur-Baptistisk Pingst har ju rätt mycket F. O. Nilsson och Lewi Pethrus som förebilder till förkunnelse om och bevarandet av urbaptistiskt dop och dop i den helige Ande. F. O. Nilsson har i de föregående breven blivit presenterad och omskriven. Nu är det dags att få med även Lewi Petrus.


Professor Gunnar Westin skriver följande i boken ”Guds ord hade framgång”: ”En segelmakare vid namn J. A. Nordgren återkom från Amerika, där han hade blivit omvänd och tagit dopet i New York. I ett brev till Anders Wiberg av den 4 november 1867 berättade han där om. Han hade kommit till Vänersborg i mars samma år och hade då börjat hålla bönemöten och predikningar i sin lägenhet varje söndag. Därjämte hölls möten på onsdag- och fredagseftermiddagar och bibelklasser på söndagsmorgnarna...


Den omvände hantverkarens ivriga missionsarbete blev icke heller utan resultat. När han i november 1867 skrev sitt brev till Wiberg, hade tre dopakter hållits, och det fanns en döpareförsamling på tolv personer i Vänersborg... De var tre som kunde predika Guds ord, berättar Nordgren. Han tillägger: ´Skulle det gå så, att någon skulle få träda i häkte, så fortsättas mötena av dessa, som är fria.`”


Femton år efter detta brev sänts iväg från Vänersborgs nybildade Baptistförsamling, alltså 1882, begav sig en enkel arbetarhustru från Västra Tunhem in till staden.


Gunnar Westin fortsätter att teckna historien och lånar nu från pastor Sven Lidmans skildring i boken ”Var icke förskräckt!”: ”En novemberkväll 1882 vandrar hon i skymningen fram över västgötaslätten på väg till den lilla staden Vänersborg... Hon skall i kväll avlägga bekännelse inför den lilla baptistförsamlingen i Vänersborg och i natt vandra den flera kilometer långa vägen från staden bort till det dopställe bland Dalbobergen vid Vänern, där församlingens nytillkomna medlemmar brukar döpas.


Hon vet väl, vad hon utsätter sig för. Hon har längesen beräknat kostnaderna för sin gärning: det dagliga, oavlåtliga trycket, motståndet och förtalet från den allmänna opinionen inom socknen, ett oavlåtligt, själsligt tryck, som frestar och fordrar mera av tålamod och uthållighet än den oerfarne skulle tro. Denna kvinna hette Anna Kristina Johansson. Hon var moder till pastor Lewi Pethrus.”


* Ovanstående citat är hämtade ur C. G. Hjelms bok ”Döparrörelsens väg genom tiderna”, utgiven 1946 samma år som jag för övrigt föddes. Boken är tillägnad Salemförsamlingen i Vargön, där C. G. och hans hustru blev döpta 1925.


I nästa brev kommer mera om Lewi Pethrus.


Med hälsningar i Jesus Kristus!

Sigvard Svärd