Brev 8

8. Göta Älv i Göteborg

Som sagt, i Göteborgs frihamn i Göta Älv ligger en båt för hemlösa, Betelskeppet. Och nuvarande båt är alltså den sjunde i ordningen. I förra brevet (nr 7) menade jag att det är mycket troligt att Betelskeppet har sin upprinnelse i väckelsevågorna efter döparpionjären F. O. Nilssons tro och liv i Göteborg. Det första baptistiska dopet i Göteborg hölls 1848 och 1875, endast 27 år efter, låg det första Betelskeppet på plats i Göteborg.


Betelskeppsmissionen hade sin absoluta begynnelse i New Yorks hamn på 1840-talet, och hade vid sin tillblivelse ett nära samband med de metodistiska och baptistiska väckelserna i England och Amerika vid denna tid. Omvända svenska sjömän som besökt Betelskeppet i New York, förde hem båtmissionen/väckelsen till Göteborg – dit F. O. Nilsson 1860 återvänt från några år i Amerika under sin landsförvisning från Sverige.


Jukka Mäkikangas är föreståndare på dagens Betelskepp. Han önskar att båten, precis som de föregående, ska vara ett väckelse- och barmhärtighetscentrum, en livbåt för hemlösa, ett ljus i den mörka ”hamnen”.


Alltså, i Göteborgs frihamn, i Göta Älv, vid Gullbergskajen, avfart Gullbergsvass, ligger Betelskeppet med sin långa historia.


Den 30 december 1848, för 159 år sedan, hölls den första bibliska dopförrättningen i Göteborg. I Göta Älvs utlopp mot havet, döpte F. O. Nilsson fyra troende män till Kristus. Exakt var den dopplatsen låg, går idag inte att bestämma. Ingen finns kvar som kan berätta och ingen kartskiss är bevarad. Och hur många dop här anordnades vet vi inte heller.


Men måhända var Tångudden vid Hästevik platsen för dopet/dopen. Den är i alla fall väldigt lämplig med sin klippformation som en hästsko och sin rätt sandiga botten. Så vi har efter noggrant studium, stannat vid att närmre ursprungsstället än Tångudden går inte historiskt- geografiskt att komma.


Här i brevet har jag nu glädjen att meddela, att söndagen den 17 juni kl. 15.00 i sommar, hålls en dopförrättning i Tångudden. Hittills är det en troende man, Marc, som vill döpas då, men det kan bli flera. Marc anmälde sig till dop i ett gospelmöte på Betelskeppet för en tid sedan. Undertecknad har fått polistillstånd för tre dopgudstjänster i Tångudden månaderna juni-augusti. Betelskeppet utfärdar dopintyg till den som döps, och den döpte uppmuntras till medlemskap i/gemenskap med församling.


Ur-Baptistisk Pingst fortsätter som hittills att vara ett teologiskt hem för tron på Guds ord, särskilt i avseende på dopet i vatten och dop i den helige Ande.


Varma hälsningar utifrån den kristna tron


Sigvard Svärd