Brev 56

56. Aktiviteter och verkan i dopet

Jag är mycket glad över alla de dopförrättningar som hålls i Sverige inom pingstförsamlingar, i församlingar inom evangeliska frikyrkan och i fristående karismatiska döparförsamlingar. Vill i detta brev komma med en utläggning av några bibelord kring dopet i vatten.


Apg. 2:38  ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder…”  Här kopplas dopet så avgörande ihop med hjärtats omvändelse, att dopet räknas som en del av syndernas förlåtelse. Och löftet om den helige Ande som gåva, följer uppenbart i bibelstället, på att en omvändelse med dop har skett, vilket har medfört ett hjärta renat från synden. Förebilden är hur Israels barn i den egyptiska fångenskapen, först frälstes från mordängeln på grund av blod från lamm på dörrträet, och sedan befrielse från fienden via vandringen genom Röda Havet, med segersång på stranden som följd.


1 Petr. 3:20-21  ”…några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud.”  Man räddas till sitt inre av vattnet i dopet, hjärtat renas från fel inställning till Gud, från vrånghet och dåliga motiv. Dopet innebär att man - i dopet - med gott samvete (i ärlighet och sanning) vänder sig till Gud. Gud svarar på människans aktivitet att låta döpa sig, genom att rädda hennes själ i dopet.


Kol. 2:11-12a  ”I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör, utan genom att bli av med den syndiga kroppen - det är omskärelsen genom Kristus - när ni begravdes med honom i dopet.”  Fysisk omskärelse på en man betyder ju att förhuden skärs bort på penis för att frilägga ollonet och därmed skapa en bättre hygienisk situation. Men detta är inte vad saken gäller här, när dopet i vatten beskrivs. Nej, då är det den syndiga kroppen, ”den gamla människan”, hjärtats orenhet och falskhet, som skärs bort från människans inre. Hon blir därigenom mer andligt hygienisk. En ny skapelse i Jesus Kristus.


Kol. 2:12  ”…ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.” 

Rom. 6:3-4  ”Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”   

Gal. 3:27   ”Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus.”  När dopkandidaten i tron stiger ner i vattnet och låter döpa sig, verkar Gud så heligt och stort att den som döps, först går ner i Kristi död och begravning och sedan går upp i hans uppståndelse, samt på det börjar leva ett nytt liv. Med andra ord: Den som i tron låter döpa sig i vatten, döps både in i Kristus och går från dopet iklädd Kristus. Från död till liv. Det gamla är borta, något nytt har tagit över!


 

Sigvard Svärd