Brev 54

54. Andedop med tungotal som ett tecken

Det är klart att jag upprepar mig en del då jag skriver om pingstdagen i Apostlagärningarna och pingstväckelsen vid 1900-talets början. Det bjuder jag på. Så från doktorsavhandlingen ”Tron, ordet och nådegåvorna - En studie av Livets Ord i Tjeckien” av Zenita Johansson, Lunds universitet 2002, hämtar jag bl.a. denna text från sidorna 112-113 under rubriken ”Anden faller - De tidiga väckelserörelserna”:


”1900-talet kan sägas vara den internationella (pingst, min anm.)väckelsens genombrott. Redan 1901, på en bibelskola i Topeka (Kansas), utbröt en väckelse med starka inslag av tungotal, liksom 1904-1905 i Wales. Väckelsen i Wales kom att få stor betydelse för spridningen av denna pingstväckelse, inte minst genom metodisten och f.d. gruvarbetaren Evan Roberts. Roberts hade upplevt andedopet fem månader efter att han bett Gud om ledning och hans predikningar betonade just andedopet som en följd av omvändelse och syndaförlåtelse. Det var emellertid i Los Angels som pingstväckelsen kom att få sitt verkliga genombrott och det var också här som väckelsen fick sitt huvudsakliga centrum i början.


I slutet av 1906 fanns det hela nio stycken pingstförsamlingar enbart i Los Angeles, samma år gav också pingstvännerna på Azusa street ut tidningen ”The Apostolic Faith” vilken kom att bli ett viktigt medel för evangelisation, eftersom den delades ut gratis. Det har dessutom uppgetts att många människor blev anhängare av väckelsen efter att ha läst tidningen. I det första numret av tidningen angavs också ett grundläggande program för pingströrelsens (”The Pentecostal Movements”, min anm.) verksamhet vilket bl.a. innebar: ´att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga - den gamla tidens religion (”Old time religion”, min anm.), tältmöten, yttre mission, gatu- och fängelsemission och kristen enhet överallt´.


Då det gällde själva förkunnelsen betonades en verklig omvändelse, rättfärdiggörelse av nåd, helgelse samt ett bibliskt andedop med tungotal som åtföljande tecken. Något som också framhölls var Jesu snara återkomst samt helbrägdagörelse genom tro. Redan från allra första början av pingstväckelsen går det att urskilja vikten av de andliga nådegåvorna, främst tungotal och andedop, samt intresse för missionen, och här både den inre och den yttre. Väckelsen i Los Angeles kom att direkt påverka Skandinavien och övriga Europa, då T.B. Barrat, en metodistpastor, som föddes i England men som barn flyttade med sina föräldrar till Norge, fick höra om händelserna på Azusa street. Han hade länge längtat efter andedopet och nu skrev han till församlingen i Los Angeles och bad om hjälp för att mottaga dopet i den helige Ande. W.J. Seymour, pastorn över församlingen på Azusa street skrev tillbaka till Baratt med undervisning om dopet i den helige Ande. Detta brev ledde till en stor förändring i T.B. Barrats liv.


Barrat själv beskriver upplevelsen som följande: Det var inte många människor med på kvällsmötet, men Guds kraft var mäktigt nära. Jag bad mötets ledare strax före midnatt att lägga sina händer på mig och bedja för mig. Ögonblickligen började Guds kraft att verka i min kropp såväl som i min ande.---Under det jag bad, sågo de närvarande en eldkrona över mitt huvud och en kluven eldtunga ovanför kronan. Det var många, som sågo detta övernaturliga, starka, röda sken. Jag såg det naturligtvis inte själv, men i samma ögonblick fylldes mitt väsen med ljus och en obeskrivlig kraft; och jag började tala ett främmande språk med all makt.


Till slut i detta brev måste jag få berätta, att jag har det ungefär som Jesus beskriver det i Joh.7:38-39a: ”Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.´ Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få.” Gud har öppnat en levande källa i mitt inre. Där pågår ett ständigt strömmande av Anden, och där bubblar tungotalet. Både strömmandet och bubblandet vill upp och ut genom munnen, liksom i profetisk tjänst för Gud.


Dessutom tycker jag mig ha som ett gudomligt ställe i huvudet, i min tankevärld, som den helige Ande verkar i och från. Hör hur Jesus yttrar sig i Luk.12:11-12: ”När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty när den stunden kommer skall den helige Ande låta er veta vad som behöver sägas.” Det här har jag många personliga erfarenheter av i möten med företrädare för exempelvis ateism, liberalteologi och ockultism. Plötsligt, när jag överlämnat mig åt Anden med mina tankar, flyter eller stiger ord fram i hjärnan, som när jag framfört dem visat sig bli svar på tal.


Nåd och frid från Herren Jesus Kristus!


Sigvard Svärd