Brev 37

37.   Mer om Andens ledning

 

Nu kommer det andra brevet i följd om den helige Andes verkan/ledning. Tre ting behöver man alltid förhålla sig till då man vill leva ett Andens liv.


1. Underordna sig Anden, erkänna dess gudomlighet, låta sig ledas av Anden. Och då inte lyssna för mycket på andra människor. Jfr. t.ex. hur Paulus inte frågade någon till råds innan han gick med evangelium till hedningarna (Gal.1:15-18). Det är inte omöjligt att det Anden har talat ”rådgörs bort” när andra blir inblandade. En del synes älska att ”prata sönder” Andens verk.


2. Inte ”viljelöst” följa den helige Ande. Inte utifrån Andens uppenbarelse handla okontrollerat och ansvarslöst. När det ges undervisning i 1 Kor. 14:26-33 om bruk av nådegåvor, då sägs det bl.a. att ”profeternas ande behärskas av profeterna” och att Gud ”inte är oordningens Gud”. Dessutom har vårt andliga agerande rätt, enligt Bibeln, att bli prövat av människor runt omkring oss.


3. Samverka med Anden. Ett den helige Andes ”havandeskap” och ”födelsestund” har två aktörer. Det blir till genom en relation, ur en andlig närhet. Ett exempel på den bibliska gemenskap jag här visar på, finner vi i Apg.15:28, där följande kan läsas från ett ”församlingsmöte” i Jerusalem: ”Den helige Ande och vi har beslutat”. Ett naturligt resultat som kan uppstå då en människa lever i innerlig symbios med Guds Ande presenteras i Apg.19:15, där en ond ande säger: ”vem Paulus är vet jag”. Känd av den helige Ande och känd i den onda andevärlden är ingen dålig utgångspunkt.


En härlig upplevelse fick jag vara med om då jag gick med ett plakat under två timmars tid på Göteborgs centrumgator en dag i mars 2009. Texten på min skylt löd: ”Om Jesus kom till Göteborg idag. Vilka skulle han då besöka först?” Flera jag mötte hade synpunkter av olika slag på min fråga. Precis när jag var på väg att avsluta min vandring, och stod och pratade med en taxichaufför på Avenyn, hörde jag någon som ropade från en krog: ”Kom in så får du en kopp kaffe!” Väl inkommen fick jag kaffe och i övrigt ett mycket vänligt bemötande. Någon av gästerna fotograferade min skylt både på fram- och baksidan. Kort därefter tackade jag kyparen som ropat in mig och frågade efter hans namn, vilket han gav mig. Sedan frågade jag om det gick för sig att jag bad till Gud för honom i min ensamhet. Det tackade han ja till direkt. Vid bardisken sitter ett par i min egen ålder med var sitt glas öl. Plötsligt vänder sig kvinnan till mig med orden: ”Be för mig också.” En stämning av väckelse la sig över krogen, och genom mig for tanken: Om Jesus hade kommit till Göteborg idag, kanske han hade hälsat på här inne först.


En vandring jag gjorde vid ett tillfälle med texten: ”Om Bibelns Gud sänder profeter också idag. Hur kan man då känna igen dem?”, medförde spännande möten och samtal med både troende och ateister.


När jag 24 oktober 2009 gick runt på stadens gator med texten: ”Räcker det om jag förlåter min broder 7 gånger? Nej, inte enligt Jesus. Utan 70 x 7 gånger!” Upprinnelsen till texten denna dag, hade sin grund i mitt arbete och engagemang för hemlösa, missbrukare och för sådana som av samhället dömts till fängelsestraff. I bön för detta våren 2008 erfor jag ett radikalt tilltal av den helige Ande om att mer distinkt avskilja mig för denna tjänst genom en ”Kristusmärkning”. Det ledde till att jag samlade min familj, Kerstin, David och Kajsa (Rebecka fanns i USA) och tog upp ärendet med dem. Jag talade om som det var, att Anden talat med mig om att göra tatueringen 70 x 7 på insidan av min vänstra arm. Familjen var med på noterna, och tyckte att det var något man kunde vänta sig med tanke på min tro och kallelse. Gick till det tatoo-ställe i Göteborg med flest ”drakar och demoner” i reklamen. En pingstpastors önskan den dagen, ledde till annorlunda samtal i affären än brukligt. Så från och med början på augusti 2008 ser insidan på min vänstra arm ut som nedan.

 

Jag kan inte räkna upp antalet frågor och samtal jag fått utifrån 70 x 7. Många av dem jag gör en helig tjänst för, som lever i oförsonlighet och bär på skuld, har lyckönskat mig min tro och gett mig sitt förtroende.


Med varma Kristushälsningar


Märkt för livet


Sigvard Svärd