Brev 27

27.  Los Angeles kring 1907

Henrik Engholm har i höst, 2010, på Keryx förlag gett ut boken ”William J. Seymour och väckelsen på Azusa Street - Historien, budskapen och vittnesbörden”. Engholms skrift har fått lysande recensioner i flera kristna tidningar och av forskare på Pingstväckelsens uppkomst i Los Angeles kring 1907. Bibelcitaten i boken är hämtade från Svenska Folkbibeln där annat ej anges.


Från författarens presentation av Seymours troslära kan man om vattendopet läsa på sid. 228-229:  Vi tror på vattendopet eftersom Jesus befallde det efter sin uppståndelse. Mark 16:16: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst.” Vi tror på dop genom att nedsänkas en gång. Matt 3:16: ”När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet.” Apg 8:38-39: ”Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippos och hovmannen steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa.”


Dopet placerar den troende med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse. Rom 6:3-5: ”Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.” Gal 3:27: ”Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.”


Dopet är inte en frälsande förordning, men den är grundläggande eftersom det är en befallning från vår Herre. Mark 16:16 och Apg 2:38: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.” Det ”innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud” (1 Petr 3:21). Det är i lydnad till Jesu befallning och följer den frälsande tron. Vi tror att varje sann troende praktiserar det.


Dopet ska administreras av en lärjunge som är döpt i den helige Ande och eld, i Faderns, Sonens, och den helige Andes namn. Matt 28:19-20: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” Men vi vet att de först skulle vänta på det som Fadern hade utlovat och som skulle kvalificera dem. Apg 1:4: ”Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat.”


Vi tror att vi ska lära Guds folk att hålla allt det som han har befallt oss, att utföra varje bud och leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Detta är ett fullt evangelium.


 

Med varm Kristushälsning!


Sigvard Svärd