Brev 20

20. Ta emot och bli döpt

Frankrikemissionären Stig Andreasson har gett ut två häften i ämnet ”Sakramentalismen i sökarljuset”. Del 2 är betitlat ”Dopet i Skriftens och historiens ljus” (RMC-förlaget). Från den vill jag delge lite text från sidorna 5-7:


”Även för den som inte kan läsa Nya testamentets grundtext är det lätt att se hur apostlarna uppfattade Jesu missionsbefallning. Den högintressanta bibelbok som heter Apostlagärningarna vittnar nämligen tydligt om hur apostlarna praktiserade denna befallning. De gick ut och förkunnade evangelium för människorna. Det betyder att de förkunnande frälsningens väg genom omvändelse och tro. De som tog emot budskapet blev döpta…


Dopet skedde så gott som alltid i mycket nära anknytning till omvändelsen. Både purpurkrämerskan Lydia och fångvaktaren i Filippi döptes omedelbart efter att de hade kommit till tro. Vi påstår inte att det inte förekom med gradvisa och mindre plötsliga omvändelser också på apostlarnas tid. Så verkade det ha varit i Antiokia i Pisidien där Paulus höll en mäktig och upplysande predikan i judarnas synagoga. Efteråt bad folket apostlarna att de nästa sabbat skulle tala till dem om samma sak. (Apg.13:42) De ville alltså veta mer. Följden blev att ganska många judar och skaror av hedningar kom till tro efter nästa sabbatsmöte. Men antingen omvändelsen inträffade plötsligt eller mognade fram gradvis åtföljdes den utan dröjsmål av dopet i vatten.


Så gott som alla vederhäftiga teologer i vår tid medger att det apostoliska dopet var ett dop av troende och nyomvända, alltså nyblivna kristna. Likaså att dopet i urkristen tid skedde genom full nedsänkning i vatten. Till och med abotten Crampons katolska bibel på franska har en fin kommentar, som jag ofta har citerat vid dopmöten i Frankrike. Den lyder i huvudsak så här:


 Dopet utfördes ursprungligen genom nedsänkning, som symboliserade begravning och därmed död. Men den döpte sänktes ned i vattnet för att omedelbart stå upp igen och detta påminde då om en uppståndelse. Denna den döptes död från synden och uppståndelsen till ett nytt liv skapade ett starkt solidaritetsband mellan den troende och hans Herre, ett band som nästan kan betraktas om organiskt och som kan jämföras med vad som sker då en kvist ympas in på en trädstam. ”


Varma hälsningar i Jesus Kristus¨


Sigvard Svärd