Brev 17

17. Fortsatt utgjutelse av Anden

 

I det här brevet vill jag citera en gång till från Lewi Pethrus bok ”Urkristna kraftkällor”. På sidan 36 (i mitt exemplar) skriver Pethrus: ”När uppenbarelsetältet i öknen var färdigt och skulle invigas, sänkte sig molnskyn, och Herrens härlighet uppfyllde Tabernaklet. Så var det också, när det nytestamentliga uppenbarelsetältet, församlingen skulle invigas. Då sänkte sig Herrens härlighet så mäktigt över de frälsta själarna, att flammor av Guds härlighet lågade över deras huvuden.


Att den fösta kristna församlingens pingsterfarenhet var något utomordentligt, det är ju tydligt. Men om vi säger, att den var så underbar, att den inte kan eller skall upprepas i församlingens historia, så säger vi för mycket. I en liten skrift av J. Penn-Lewis om väckelsen i Wales heter det på tal om pingstundret: ”Det är skrivet: `Jag skall utgjuta min Ande över allt kött`. Detta talar om en mycket större krets än etthundratjugo män och kvinnor. Ja, en större krets till och med än tretusen män eller femtusen själar eller en mängd män och kvinnor, som hastigt `lades till`. Orden förutsätter otvivelaktigt en vida större uppfyllelse än vad som ägde rum på pingstdagen. Herren säger genom Joel: `Jag skall utgjuta min Ande`. Det hebreiska tidsmåttet uttrycker en fortgående handling, bokstavligen ett pågående, oavslutat, fortsatt utgjutande.” Så långt Penn-Lewis.


Det har inträffat under den härliga pingstväckelse, som under de sista åren gått över vår jord, att eldstungor visat sig över deras huvuden, som mottagit Andens dop. Så hände det i Pandita Rambais flickskola i Mukti, Indien, vid denna väckelses början. Och när Andens eld föll i vårt land år 1907, såg man på olika platser dessa eldsfenomen. De dagar, som Joel talar om, är ännu inte förgångna. Ära vare Gud! När Herren kommer till sitt tempel, så kommer han i eld. Jesus hade sagt till lärjungarna: ”Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom” (Joh.14:23).”


”Det har behagat Gud” (från sidan 47 i Pethrus bok), ”att all fullhet skulle bo i Jesus, fullhet för Paulus, fullhet för Luther, fullhet för Whitefield, och, ära vare Gud, fullhet för mig, fullhet för dig. Allt det myckna, som Jesus utgivit, har inte uttömt honom. Kristendomen har ej förlorat sin kraft, men vi har förlorat vår tro och där ligger felet…Vi har samme Kristus, kom ihåg det! Tiderna är förändrade, men Jesus är den Evige, och tiderna berör honom inte.”


Amen! säger det i mitt hjärta till detta budskap av Lewi Pethrus!


Sigvard Svärd.