Brev 1

1. De första baptisterna i Sverige: Döparpionjären F. O. Nilsson – del 1

Kära ni som anmält er till Ur-Baptistisk Pingst!


Här kommer första delen av lite fakta om F.O. Nilsson som tillsammans med Lewi Pethrus är omnämnd på min webbsida.


Fredrik Olaus Nilsson föddes på Vendelsö i Halland den 28 juli 1809. Under sin uppväxt var han flera gånger påverkad av Guds ande till att bli en kristen. Först jobbade han hos en skomakare, för att sedan som 18-åring bli sjöman. Innan han våren 1827 for iväg från Göteborg ut på sjön, kunde han gå långa vägar för att få höra Guds ord predikas av s.k. läsarpredikanter.


Det var i New York som han i en metodistisk sjömanskyrka kom att få sin andliga hunger stillad. Frid från Jesus Kristus fyllde hans oroliga själ. Ett typiskt tecken på att Nilsson verkligen upplevt en kristen omvändelse, är att han blev angelägen att föra andra människor till samma erfarenhet. Under sommaren 1835 såg man ofta hur i New Yorks hamn, hur en svensk sjöman gick från den ena gruppen till den andra av resande från Europa som nyss kommit och på ett vänligt sätt delade ut traktater till dem.


Småningom greps han av en längtan att få förkunna evangelium för sina anhöriga hemma i Sverige. På hösten 1839 eller möjligen våren 1840 återvände han till Sverige och Halland. Under en del av året 1844, sågs Nilsson gå från fartyg till fartyg i Göteborgs hamn och dela ut biblar och traktater, varna, förmana och undervisa. Men han startade också söndagsskolor och bildade nykterhetsföreningar. Och under den tid på året då det inte var så stort antal sjömän i hamnen, gick han mil efter mil inåt i landet och förkunnade korsets budskap till dem som ville lyssna. Överallt kom människor till tro på Jesus Kristus.


På besök en lördagskväll i ett hem sa Nilsson till den sökande kvinnan, att vi bör komma till Frälsaren med hela vår syndabörda, och att det är bättre att komma på lördagskvällen än att dröja till söndagsmorgonen.


Vid denna tid kallades inte F.O. Nilsson för pastor eller predikant utan för kolportör. En Dr Edw. Steane hördes säga ungefär följande på ett stort möte i London längre fram (1851), att Nilsson egentligen inte kan betraktas som pastor för en baptistförsamling utan som kolportör, för han har delat ut inte mindre än 50.000 biblar och flera miljoner traktater. År 1845 gifte sig Nilsson med Ulrika Sara Olsson. F.O Nilsson var inte den förste svensken som blev baptist (troendedöpt i vatten genom nedsänkning). Redan på 1700-talet hade enstaka svenskar i England och Amerika låtit döpa sig baptistiskt.


Berättelsen om döparpionjären F.O. Nilsson fortsätter jag med i nästa mail.


Er döparbroder i Jesus Kristus


Sigvard Svärd