Brev 87

87. Om Gullbergsmötet i Göteborg


Först i detta brev vill jag uttrycka min glädje över alla de dopförrättningar som hållits under sommaren 2015 i flera kristna församlingar och gemenskaper i Sverige. 


Men nu till en kort presentation av Gullbergsmötet (också omnämnt i brev 86) som jag sedan hösten 2011 leder i Göteborg med hjälp av flera andra.


Gullbergsmötet är en evangeliskt kristen ”husförsamling” vars bibelstudier man kan delta i och som har fyra frihetsvärden hämtade ur Apostlagärningarna:


  •   ingen statlig inblandning (därför är inte heller Gullbergsmötet en juridisk person), Apg.4:15-20


  •   fri från riksstyrelse (ej bundet till något samfund), Apg. 13:1-5


  •   anslutning genom frivilligt troendedop (om medlemskap önskas), Apg. 2:41-42 


  •   frihet från synd genom Jesus Kristus (predikas och erbjuds), Apg. 2:37-40 

Gullbergsmötets samlingar nu hösten 2015 sker vid 10 tillfällen:


torsdag 6/8, onsdag 19/8, onsdag 2/9, tisdag 15/9, tisdag 29/9, torsdag 15/10, onsdag 28/10, onsdag 11/11, tisdag 24/11, torsdag 10/12

 


Plats: Kurslokalen tillhörande Klubbhuset Sporthallen, Bergslagsgatan 3, ett stenkast från Centralstationen och Nils Ericssons-terminalen.


Området heter Gullbergsvass och har sin grund i det närliggande Gullberget med Skansen Lejonet. Helt naturligt kallas trafikplatsen för Gullbergsmotet. 


Klockslag: 18.00 - 19.00 för bibelstudiet. Därefter en enkel fika i lokalen för den som vill, kaffe- och theautomat finns.


 


För mer information: info@gullbergsmotet.se


Välkommen i Jesu namn och i den helige Andes kraft hälsar


Sigvard Svärd