Brev 75

75. Väckelselitteraturens betydelse,  del 4


Dags för ett avslutande infobrev om väckelselitteraturens betydelse för baptismen och pingströrelsens uppkomst och liv under 1800- och 1900-talen. Ulf Sundblads erkända bok från 1992, ”Från postilla och pocket”, utgör det historiska materialet även till detta brev. Citerar nu från sidorna 184, 186 och 187:


”Under sitt första år i Filadelfia höll Pethrus en serie föredrag om Kristi andra tillkommelse. Serien blev livligt uppskattad, och pastorn ombads publicera talen i bokform. Förlaget Filadelfia bildades 1912 och Jesus kommer  gavs ut. Boken har sedan nått nya, regelbundna upplagor och den säljs ännu i en pocketupplaga. Strax därefter gavs sånghäftet Segersånger ut. Efter några år byttes häftet ut mot den mer omfattande Segertoner, vilken redigerades av Lewi Pethrus och John Ongmans son Paul Ongman. Det var i dess andra upplaga som sången Löftena kunna ej svika kom på tryck. Sångens två första verser skrevs nyåret 1913-1914 under en svår sjukdomsperiod hos fru Pethrus.


Förlagets första expansionstid var inne. 1915 skrev Pethrus En evig dom. 1916 började Evangelii Härold komma ut tillika med kalendern Julens härold. 1919 gav Pethrus ut De kristnas enhet. Lewi Pethrus var inte odelat positiv till ekumenik. Han vidareutvecklade sin inställning 1925 i en bok där han analyserade Nathan Söderbloms kyrkosyn. Ekumeniska mötet i Bibelns ljus… En lång rad böcker av Lewi Pethrus kom ut under slutet av 1920-talet. Samtidigt redigerade han tillsammans med G E Söderholm bl a kalendern Pingstliljan (som 1932 ersattes av Sommar) och Julens härold.


Bland de många Pethrusböckerna under 1930-talet fanns predikosamlingen Gud med oss, som han själv betraktade som sin viktigaste bok. 1933 startade han Evangelisk tidskrift för predikanter, församlingsledare och söndagsskollärare. 1937 började han utge Den kristne. Vid Barrats bortgång skrev Pethrus T B Barrat, om hans liv och verk. Krigstiden dämpade inte pastor Pethrus enorma kreativitet. Han gav ut flera böcker och en mängd artiklar under 1940-talet. I Idag lek - imorgon tårar kommenterade han Andra världskriget. Den första upplagan kom ut mitt under krigslarmet, och den följdes av flera upplagor…


Under 1950-talet koncentrerade Pethrus sitt skrivande till memoarförfattande. Under åren före och efter hans 70-årsdag skrev han fem memoardelar. Den sista delen fick titeln En såningsman gick ut…Pethrus allra sista större litterära opus blev Timmermannen från Nasaret, som utkom i fyra delar i början av 1970-talet…Det finns gott om litteratur om Lewi Pethrus person och gärning. Ett helt bibliotek av hans egna texter finns samlade i tio band, Lewi Pethrus samlade skrifter, som omfattar ett stort urval av femtio års skrivande.”


Från Sigvard Svärd, en ”ring på vattnet” från väckelsen förr.