Brev 111

111. Vem är den helige Ande?


Detta brev handlar om den helige Ande. Bibelläraren och EFS-pastorn, Sven-Erik Sjölander, har i eget namn gett ut en skrift betitlad: ”Vem är Den Helige Ande?” Även om antalet sidor inte är fler än 44, är textmassan kompakt och innehåller många bibelcitat. Det sistnämnda har naturligtvis varit hans syfte, att endast Bibeln ger det rätta svaret på frågan. Med Sven-Eriks välsignelse gör jag utdrag från hans viktiga och belysande skrift. Här med början från sidan 18:


”Ett av de namn som Anden har och som ofta missförstås och missbrukas, är när han beskrivs som Smörjelsen. Hur många idéer vi än har om att det finns olika slags smörjelser, eller att vi skall be om en särskild smörjelse i det ena eller andra sammanhanget eller uppgiften, så är Bibeln entydig om att det är Anden som är och förblir den enda Smörjelsen. Ofta hör jag uttryck som: ’Vilken smörjelse den mannen har att…’ Eller: ’Hon har verkligen en evangelistsmörjelse’, etc…


Har vi Anden så är vi smorda av Gud och den smörjelsen uppmanas vi att låta förbli i oss: ’Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.’ (1 Johannes 2:27)


Det är i den smörjelsen vi skall tjäna Herren, d.v.s. under Andens kraft. I hela våra liv och i alla sammanhang kan vi sätta vår tillit till Honom och tjäna med stor frimodighet. Den smörjelsen yttrar sig bland annat i olika Andens gåvor och inte minst viktigt, Andens frukt i våra liv. Den Helige Ande är som vår Advokat och Hjälpare och Vägledare, alltid nära oss i vårt inre. Förbli i Honom, vila i tro och tillit till Hans kraft genom ditt liv, glöm aldrig det. Det skall ge oss större frimodighet att veta att vi inte kämpar i egen kraft, utan att Gud har ställt sig själv till förfogande genom Andens inneboende i oss: ’Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande säger HERREN Sebaot.’ (Sakarja 4:11)


Svårigheten för oss syndfulla människor är att vi har så svårt att sätta tillit till både frälsningen i Jesus och Andens verk i och genom våra liv. Vi lägger oss i alldeles för mycket, istället för att vandra och verka i tro. Anden är smörjelsen i våra liv och är den kraft i vilken vi frimodigt kan tjäna Herren…Idag (sidan 24) ser vi tyvärr företeelser där man enligt min åsikt behandlar Den Helige Ande som vore Han en väldresserad hund, som man menar sig ha full kontroll över. Till en rätt dresserad hund kan du säga sitt, ligg, hoppa, skall, rulla osv. Varför jag gör den jämförelsen beror på att jag faktiskt varit med i sammanhang där jag både sett och hör hur man befallt Den Helige Ande att falla över människorna….


Den Helige Ande skall äras och tillbes och framför allt, underordnas som Gud och inte hunsas med som en dresserad hund. Jag tror inte ett ögonblick att man kan behandla Den Helige Ande på detta sätt, och det som sker och eventuellt berör i dessa sammanhang, mycket väl kan vara han (satan) som skickligt kan förkläda sig till en ljusets ängel. Han som gärna vill få både predikant och åhörare att tro att det verkligen är Anden som faller och skaror av människor blir lurade på evighetens liv…Ingen människa, jag upprepar igen, ingen, har rätt eller makt att befalla Den Helige Ande, utan endast Fadern är Den som kan förlösa Den Helige Ande över oss människor efter sin vilja. Många som försvarar förfarandet använder följande Bibelord för att bevisa att de kan förlösa Anden över andra, Johannes 7:38-39: ’Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.’


Uttrycket ’som Skriften säger’ hänvisar till profeten Joel 2:28, vilket är en profetia om det kommande utgjutandet av Anden på den judiska pingstdagen i Jerusalem. Löftet om Anden genom tron, är det levande vattnet in i den troendes liv som skapar renhet och föder fram Andens frukter. Gud var den som förlöste Anden då, och Han är Den som även gör det i dag in i människors liv. Det som hände på pingstdagen kan hända idag både i grupp och över enskilda, allt efter som det behagar Gud, men det är han som bestämmer när, var och hur och det är inget någon människa kan styra.”


Ber att 2017 ska bli ett Andens rika år i oss alla!

Sigvard Svärd