Brev 100

Brev 100. Den helige Ande åt alla

Det 100:e infobrevet här på Ur-Baptistisk Pingsts hemsida, blir det tredje och sista utskicket med citat från Lennart Magnerots skrift ”Vi behöver en reformation”, som har den mycket utmanande undertiteln ”Profetisk vägledning för frikyrkan i Sverige”. Evangelisterna Birger Skoglund och Ingemar Helmner har skrivit var sin rekommendation om boken på dess baksida. Citaten i detta brev är från sidorna 92-93:


”Vilka är då våra andliga gåvor? Har du kanske aldrig riktigt förstått vitsen med dem? Tvivlar du kanske rent av på att du har någon? Enkelt uttryckt kan man säga att varje person som tar emot Kristus i sitt hjärta får minst en nådegåva (se här längre ner i texten, min anm.). Den ges av den helige Ande på ett sådant sätt att den helt enkelt ska komma till nytta. Vi får den absolut inte för att vi är extra skötsamma och duktiga. Vi får den heller inte för lång och trogen tjänst i Guds rike - utan ögonblickligen och bara av nåd.


Enligt en undersökning av samme Christian A Schwarz (av Magnerot tidigare omnämnd i boken, min anm.) bland 1600 kristna kunde 80% av dessa inte identifiera sin andliga nådegåva. Det betyder att fyra av fem troende inte hade en aning om vilken nådegåva man fått. Undra på att vår andliga tjänst blir förvirrande. Hur ska vi kunna agera om vi inte ens själva vet vad Herren vill använda oss till?


För att kunna vara aktiva i samlingar och vardagsliv behöver vi hjälpa varandra till klarhet. Vi kan göra det genom att förmedla, bekräfta och uppmuntra andliga gåvor. Detta kan ske genom handpåläggning eller profetiskt tilltal, men även direkt av Anden.


Det finns många olika andliga gåvor beskrivna i Bibeln och vi nöjer oss här med att kort lista en del av dem: Vishet, kunskap, tro, helande, profetiskt, hjälpa, skilja mellan andar, tungotal, uttydning, styra, mirakler, uppmuntran, givande, frivillig fattigdom, gästfrihet, förbön, ledarskap, barmhärtighet, evangelisation, missionär, tjänande, herdeskap, undervisning, andeutdrivning och skapande.


För att kunna ta del av Andens gåvor måste vi först vara döpta i den helige Ande. Vi gör människor en otjänst genom att påstå något annat. Till och med Jesus var smord med den helige Andes kraft för sin unika tjänst enligt Apg 10:38. Om Mästaren behövde Anden, skulle då inte hans lärjungar behöva den i ännu större mått?


Att ta emot den helige Ande är ingen prestation. Det är en nådeshandling från Gud. Om vi uppriktigt be Herren om Andens uppfyllelse kommer han att besvara vår bön. Nu ges inte Anden enbart för gåvornas skull utan även för allmän hjälp och vägledning i vardagen. Den är också en förstlingsgåva för att vi en dag ska få evigt liv. Anden vittnar med vår egen ande att vi verkligen är Guds barn.


Kan man tro på Jesus utan att vara döpt i den helige Ande? Ja, det verkar så. Till en början fanns det kristna, som inte visste att Anden var given. De hade inte varit närvarande i Jerusalem den första pingstdagen och inte heller hört talas om andeutgjutelsen på annat sätt. När Paulus stöter på en grupp sådana kristna i staden Efesus upptäcker han att de redan tror på Jesus som Messias, men att de däremot inte känner till något om Anden. Lärjungarna önskar självklart ta emot dopet i den helige Ande, vilket sker när aposteln lägger sina händer på dem. Vi borde idag ha samma iver att uppleva fullheten av Andens dop och gåvor.


Är den helige Ande då verkligen för alla folk och kulturer? Ja, när Petrus besöker Cesarea håller han en kraftfull predikan för hedningarna i staden. Mitt under predikan faller Anden över samtliga åhörare till predikantens förvåning. Även övriga judar i Petrus sällskap häpnar över att Gud inte längre gör skillnad mellan jude och hedning. Hur visste man det? När åhörarna helt oplanerat börjar tala nya språk mitt under predikan inser apostlen att Anden verkligen är för alla folk.”


Med och i Herrens välsignelse!


Sigvard Svärd