Brev 63

63. Döpta för att tillhöra Gud

Här följer ett sista infobrev med citat från Daniel Wärns skrift ”Låt alla döpa er!”, denna gång från sidorna 98 och 99:


”Jesus sade: ´Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd´ (Mark.16:15-16). När Guds ord predikas föds tro och sinnesändring i människors hjärtan. I sin översteprästerliga förbön bad Jesus för dem som genom apostlarnas ord skulle komma till tro (Joh.17:20).


Tron kräver att bli bekänd i både ord och i handling. Man tar emot evangeliet genom att låta döpa sig. Genom omvändelsen, tron och dopet, som tillsammans framverkas av den helige Ande och Guds ord, blir man ”utvald till frälsning”. Innebörden i frälsningen är att uppleva verkligheten i Jesu ord: ´Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig.´ (Joh.17:6) Församlingen är de utvalda. Dopet utgör en gränslinje mellan världen och Guds församling. På pingstdagen uttryckte Petrus samma sanning med orden: ´Låt er frälsas från detta bortvända släkte´ (Apg.2:40). Församlingen utgörs av dem som sedan de hört evangelium, kommit till tro och blivit döpta och därigenom blivit frälsta från världen för att tillhöra Gud.


Dopet innebär inte bara att bli frälst från synden och världen utan också att man växer samman med Jesus Kristus. En följd av detta blir att man genom Jesus även växer samman med alla andra som på samma sätt är förenade med honom. Församlingsgemenskap är livsgemenskap. Att komma med i församlingen är något mer än att upptas i en social gemenskap, att gå med i en idrottsförening eller att engagera sig i ett politiskt parti. Församlingsgemenskap är mer än intressegemenskap och arbetsgemenskap. Församlingen är Kristi kropp, och att döpas in i församlingens gemenskap innebära att lemmas in i en levande, organisk förbindelse med Herren och hans folk. Därför kan kärleken till trossyskonen vara ett bevis för att man på riktigt upplevt denna förvandling från död till liv.


Johannes skriver: ´Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna´ (1 Joh.3:14), och: ´Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom´ (1 Joh.51).”


Därmed tackar jag Daniel Wärn som så välvilligt upplät åt mig här i Ur-Baptistisk Pingst, att fritt få citera från hans bok.


Uttalar också än en gång den glädje jag känner i hjärtat inför Gud, över alla de bibliska dop som för närvarande sker i Sverige.


Sigvard Svärd