Infobrev

Infobrev

Infobreven skickas ut till alla som har anmält sig till Ur-Baptistisk Pingst.


151. Sant om F.O. Nilsson (2021-03-08)


150. Den oönskade har blivit önskad – del 2 (2021-01-06)


149. Den oönskade har blivit önskad – del 1 (2021-01-06)


148. Tron är på liv och död – del 2 (2020-12-30)


147. Tron är på liv och död – del 1 (2020-12-30)


146. Bortglömd pingstväckelse – del 2 (2019-11-17)


145. Bortglömd pingstväckelse – del 1 (2019-09-23)


144. Dop i vatten och i Anden – del 2 (2019-09-23)


143. Dop i vatten och i Anden – del 1 (2019-09-23)


142. Från pingstväckelsen början – 4 (2019-09-23)


141. Från pingstväckelsen början – 3 (2019-09-03)


140. Från pingstväckelsen början – 2 (2019-09-03)


139. Från pingstväckelsen början – 1 (2019-09-01)


138. Orädda väckelsepredikanter (2019-07-07)


137. Både karta och kompass (2019-07-07)


136. Om 1970- och 80-talsväckelser i Sverige del 2 

       (2019-06-06)


135. Om 1970- och 80-talsväckelser i Sverige – del 1 

       (2019-06-06)


134. Längtan är rätt men kan gå fel (2019-03-07)


133. Om pentekostal teologi (2019-03-07)


132.  Troendedop är inte förhandlingsbart (2019-02-23)


131. Biblisk frihet är värd att söka (2018-09-13)


130. Det den helige Ande vill (2018-06-27)


129. Den helige Ande – vår vän (2018-06-23)


128. Nöd för Sverige – del 3 (2018-05-04)


127. Nöd för Sverige – del 2 (2018-04-09)


126. Nöd för Sverige – del 1 (2018-04-04)


125. Pånyttfödelse och tjänst – del 3 (2018-02-20)


124. Pånyttfödelse och tjänst – del 2 (2018-02-10)


123. Pånyttfödelse och tjänst – del 1 (2018-02-06)


122. Brevet från Lewi Pethrus 1923 (2017-12-21)


121. Endast Bibeln är källan till tron (2017-12-18)


120. Guds ord är unikt bland ord (2017-11-24)


119. Urkristet att tro på Guds ord (2017-10-03)


118. Anabaptismens ursprung (2017-08-23)


117. Böneliv och bibelsmuggling (2017-07-09)


116. Maranata, med väckelse som syfte - del 2 (2017-07-05)


115. Maranata, med väckelse som syfte - del 1 (2017-07-03)


114. Att förhålla sig till församlingen (2017-05-27)


113. Tungotal och uttydningar (2017-04-28)


112. Andens ledning och uppenbarelse (2017-02-12)


111. Vem är den helige Ande? (2017-01-05)


110. Några profetiska tilltal riktade till mig - 3 (2016-12-14)


109. Om både dop och andedop (2016-12-06)


108. Några profetiska tilltal riktade till mig - 2 (2016-11-22)


107. Några profetiska tilltal riktade till mig - 1 (2016-11-01)


106. Tidig baptist i Sverige och Göteborg - del 2 (2016-07-12)


105. Tidig baptist i Sverige och Göteborg - del 1 (2016-07-10)


104. Olika friförsamlingar i den urkristna tiden (2016-06-02)


103. Varför  Johannes omvändelsedop togs emot (2016-05-01)


102. Den bibliska friförsamlingens början (2016-04-18)


101. En biblisk församling är fri (2016-04-04)


100. Den helige Ande åt alla (2016-03-28)


99. Frihet att tjäna i allt (2016-03-22)


98. Frihet och öppenhet (2016-03-17)


97. Håll fast vid det urkristna mönstret (2016-02-19)


96. Lärjungar i kvalietet är urkristet (2016-01-21)


95.  När längtan efter biblisk väckelse går fel (2016-01-07)


94. Andens  kraft och märkliga verkan (2015-12-04)


93. Från boken "Lewis arv" - del 4 (2015-10-22)


92. Från boken "Lewis arv" - del 3 (2015-10-03)


91. Från boken "Lewis arv" - del 2 (2015-09-28)


90.  Från boken "Lewis arv" - del 1 (2015-09-14)


89. Tungotal på en gata i Göteborg 1923 (2015-09-07)


88. Från Norrköping 1917 (2015-09-03)


87. Om Gullbergsmötet i Göteborg (2015-08-26)


86. Ett personligt vittnesbörd (2015-08-02)


85. En väckelsens hjälte i Uganda (2015-07-30)


84. Frihet åt pingstförsamlingar – 3 (2015-06-26)


83. Frihet åt pingstförsamlingar – 2 (2015-06-03)


82. Frihet åt pingstförsamlingar – 1 (2015-05-31)


81. Grunddrag i Lewi Pethrus teologi (2015-05-25)


80. "Brytningstider - segertider" – 2 (2015-05-16)


79. "Brytningstider - segertider" – 1 (2015-05-16)


78. Från Gnesta friförsamling 1913 (2015-04-17)


77. Vad hindrar att jag blir döpt – 2 (2015-03-22)


76. Vad hindrar att jag blir döpt – 1 (2015-03-22)


75. Väckelselitteraturens betydelse – 4 (2015-02-26)


74. Väckelselitteraturens betydelse – 3 (2015-02-26)


73. Väckelselitteraturens betydelse – 2 (2015-02-11)


72. Väckelselitteraturens betydelse – 1 (2015-02-11)


71. Pingstväckelse i Lappland 5 (2015-01-04)


70. Pingstväckelsen i Lappland 4 (2015-01-04)


69. Pingstväckelse i Lappland – 3 (2015-01-04)


68. Pingstväckelse i Lappland 2 (2014-12-02)


67. Pingstväckelse i Lappland 1 (2014-11-30)


66. Vittnesbörd om omvändelse och väckelsetider (2014-10-21)


65. Frank Mangs, den helige Ande och Öckerö – 2 (2014-10-19)


64. Frank Mangs, den helige Ande och Öckerö 1 (2014-10-19)


63. Döpta för att tillhöra Gud (2014-09-07)


62. Mer från Daniel Wärns bok (2014-09-07)


61. Närmare en apostolisk kristendom (2014-08-20)


60. Ordnandet av en fri biblisk församling (2014-08-10)


59. Pingstväckelsens förkunnelse (2014-08-01)


58. Meningen med Pingstväckelsen (2014-07-16)


57. Dop och medlemskap i församling (2014-07-01)


56. Aktiviteter och verkan i dopet (2014-06-28)


55. Från Finlands väckelsehistoria (2014-06-14)


54. Andedop med tungotal som ett tecken (2014-06-04)


53. Pingstväckelsen och världens evangelisering (2014-05-02)


52. När pingstväckelse som ton var viktig (2014-04-29)


51. Hjälmseryd i Småland, en gammal väckelsebygd (2014-04-25)


50. En inbjudan i nutid (2014-04-22)


49. När baptister nekades äktenskap (2014-04-18)


48. Tvångsdop i Närke  (2014-04-17) 


47. Vatten- och brödstraff i Växjö cellfängelse  (2014-01-01) 


46. Förföljelsen mot baptister i Hamneda  (2013-10-30) 


45. Brödsbrytelse bland förföljda baptister  (2013-12-30) 


44.   Mer om dop i Skåne 1857  (2013-02-13) 


43.   Dop och förföljelse i Skåne 1857  (2013-02-13) 


42.   Om två profetiska hälsningar  (2013-01-01) 


41.   Min tjänst att profetera  (2012-12-31) 


40.   När dopet verkade 1968  (2012-07-11) 


39.   Från ett svar på ställd fråga  (2012-07-10) 


38.   Erfarenhet av under vid dop  (2012-04-06) 


37.   Mer om Andens ledning  (2011-12-25) 


36.   Den Helige Andes verkan  (2011-12-23) 


35.   Dagsfärska dopförrättningar  (2011-09-12) 


34.   Betydelsen av "Ur"  (2011-08-17) 


33.   Dop i Torsåkers liesmedja 1884  (2011-07-01) 


32.   Händelser i Blekinge 1870  (2011-06-28) 


31.   Lite mer om baptisterna i Göteborg  (2011-06-28) 


30.   Korta vittnesbörd från Azusa Street  (2011-02-08) 


29.   Rapport från ett lägermöte 1907  (2011-02-08) 


28.   Ett vittnesbörd om tungotal  (2010-12-27) 


27.   Los Angeles kring 1907  (2010-12-25) 


26.   Dop i Örkelljunga på 1930-talet  (2010-12-25) 


25. Om friheten till väckelse kvävs av samfund  (2010-08-21) 


24.   Om församlingen ställs "mot" dopet  (2010-08-18) 


23.   Döpas tätt inpå omvändelsen  (2010-08-07) 


22.   Dop i Blekinge 1870  (2010-07-10) 


21.   Det är lärjungar som döps  (2010-07-06) 


20.   Ta emot och bli döpt  (2010-07-06) 


19.   Dopförrättning år 1889  (2010-04-04) 


18.   Dopförrättning år 1862  (2010-04-04) 


17.   Fortsatt utgjutelse av Anden  (2009-05-02) 


16.   Personliga erfarenheter av tungotal  (2009-02-23) 


15.   Andedop för alla  (2009-01-12) 


14.   Moodys dop i den helige Ande  (2008-12-09) 


13.   Väckelsen i min hembygd  (2008-08-28) 


12.   Baptistisk pingstväckelse  (2008-06-08) 


11.   Tungomålstal och predikantskola  (2008-03-02) 


10.   Lewi Pethrus dop  (2007-11-25) 


9.   Tid för Lewi Pethrus  (2007-09-18) 


8.   Göta Älv i Göteborg  (2007-05-15) 


7.   Väckelse i ord och gärningar  (2007-05-14) 


6.   Landsförvisningen  (2007-01-10)


5.   Förföljelsen i Göteborg  (2006-09-23)


4.   Döparpionjären F. O. Nilsson del 3  (2006-04-05)


3.   Döparpionjären F. O. Nilsson del 2  (2006-01-23)


2.   "Livets källa"   (2005-12-06)


1.   Döparpionjären F. O. Nilsson del 1   (2005-09-15)