Start

Välkommen

Ur-Baptistisk Pingst är en biblisk teologisk hållning och "hemvist" i vår tid. Det handlar om trohet mot Ordet om baptistiskt dop (begravning och uppståndelse) och om trohet mot Ordet om pingtstväckelse (Andedop och nådegåvor).   Förebilder ur kyrkohistorien är framförallt F. O. Nilsson och Lewi Pethrus.


Hälsningar i Jesus Kristus


Sigvard Svärd

Pingstpastor