Infobrev

Infobrev

Infobreven skickas ut till alla som har anmält sig till Ur-Baptistisk Pingst.

 

134. Längtan är rätt men kan gå fel (2019-03-07)

 

133. Om pentekostal teologi (2019-03-07)

 

132. Troendedop är inte förhandlingsbart (2019-02-23)

 

131. Biblisk frihet är värd att söka (2018-09-13)

 

130. Det den helige Ande vill (2018-06-27)

 

129. Den helige Ande – vår vän (2018-06-23)

 

128. Nöd för Sverige – del 3 (2018-05-04)

 

127. Nöd för Sverige – del 2 (2018-04-09)

 

126. Nöd för Sverige – del 1 (2018-04-04)

 

125. Pånyttfödelse och tjänst – del 3 (2018-02-20)

 

124. Pånyttfödelse och tjänst – del 2 (2018-02-10)

 

123. Pånyttfödelse och tjänst – del 1 (2018-02-06)

 

122. Brevet från Lewi Pethrus 1923 (2017-12-21)

 

121. Endast Bibeln är källan till tron (2017-12-18)

 

120. Guds ord är unikt bland ord (2017-11-24)

 

119. Urkristet att tro på Guds ord (2017-10-03)

 

118. Anabaptismens ursprung (2017-08-23)

 

117. Böneliv och bibelsmuggling (2017-07-09)

 

116. Maranata, med väckelse som syfte - del 2 (2017-07-05)

 

115. Maranata, med väckelse som syfte - del 1 (2017-07-03)

 

114. Att förhålla sig till församlingen (2017-05-27)

 

113. Tungotal och uttydningar (2017-04-28)

 

112. Andens ledning och uppenbarelse (2017-02-12)

 

111. Vem är den helige Ande? (2017-01-05)

 

110. Några profetiska tilltal riktade till mig - 3 (2016-12-14)

 

109. Om både dop och andedop (2016-12-06)

 

108. Några profetiska tilltal riktade till mig - 2 (2016-11-22)

 

107. Några profetiska tilltal riktade till mig - 1 (2016-11-01)

 

106. Tidig baptist i Sverige och Göteborg - del 2 (2016-07-12)

 

105. Tidig baptist i Sverige och Göteborg - del 1 (2016-07-10)

 

104. Olika friförsamlingar i den urkristna tiden (2016-06-02)

 

103. Varför Johannes omvändelsedop togs emot (2016-05-01)

 

102. Den bibliska friförsamlingens början (2016-04-18)

 

101. En biblisk församling är fri (2016-04-04)

 

100. Den helige Ande åt alla (2016-03-28)

 

99. Frihet att tjäna i allt (2016-03-22)

 

98. Frihet och öppenhet (2016-03-17)

 

97. Håll fast vid det urkristna mönstret (2016-02-19)

 

96. Lärjungar i kvalietet är urkristet (2016-01-21)

 

95. När längtan efter biblisk väckelse går fel (2016-01-07)

 

94. Andens kraft och märkliga verkan (2015-12-04)

 

93. Från boken "Lewis arv" - del 4 (2015-10-22)

 

92. Från boken "Lewis arv" - del 3 (2015-10-03)

 

91. Från boken "Lewis arv" - del 2 (2015-09-28)

 

90. Från boken "Lewis arv" - del 1 (2015-09-14)

 

89. Tungotal på en gata i Göteborg 1923 (2015-09-07)

 

88. Från Norrköping 1917 (2015-09-03)

 

87. Om Gullbergsmötet i Göteborg (2015-08-26)

 

86. Ett personligt vittnesbörd (2015-08-02)

 

85. En väckelsens hjälte i Uganda (2015-07-30)

 

84. Frihet åt pingstförsamlingar – 3 (2015-06-26)

 

83. Frihet åt pingstförsamlingar – 2 (2015-06-03)

 

82. Frihet åt pingstförsamlingar – 1 (2015-05-31)

 

81. Grunddrag i Lewi Pethrus teologi (2015-05-25)

 

80. "Brytningstider - segertider" – 2 (2015-05-16)

 

79. "Brytningstider - segertider" – 1 (2015-05-16)

 

78. Från Gnesta friförsamling 1913 (2015-04-17)

 

77. Vad hindrar att jag blir döpt – 2 (2015-03-22)

 

76. Vad hindrar att jag blir döpt – 1 (2015-03-22)

 

75. Väckelselitteraturens betydelse – 4 (2015-02-26)

 

74. Väckelselitteraturens betydelse – 3 (2015-02-26)

 

73. Väckelselitteraturens betydelse – 2 (2015-02-11)

 

72. Väckelselitteraturens betydelse – 1 (2015-02-11)

 

71. Pingstväckelse i Lappland 5 (2015-01-04)

 

70. Pingstväckelsen i Lappland 4 (2015-01-04)

 

69. Pingstväckelse i Lappland – 3 (2015-01-04)

 

68. Pingstväckelse i Lappland 2 (2014-12-02)

 

67. Pingstväckelse i Lappland 1 (2014-11-30)

 

66. Vittnesbörd om omvändelse och väckelsetider (2014-10-21)

 

65. Frank Mangs, den helige Ande och Öckerö – 2 (2014-10-19)

 

 

50. En inbjudan i nutid (2014-04-22)

 

49. När baptister nekades äktenskap (2014-04-18)

 

44. Mer om dop i Skåne 1857 (2013-02-13)

 

43. Dop och förföljelse i Skåne 1857 (2013-02-13)

 

42. Om två profetiska hälsningar (2013-01-01)

 

41. Min tjänst att profetera (2012-12-31)

 

40. När dopet verkade 1968 (2012-07-11)

 

39. Från ett svar på ställd fråga (2012-07-10)

 

38. Erfarenhet av under vid dop (2012-04-06)

 

37. Mer om Andens ledning (2011-12-25)

 

36. Den Helige Andes verkan (2011-12-23)

 

35. Dagsfärska dopförrättningar (2011-09-12)

 

34. Betydelsen av "Ur" (2011-08-17)

 

33. Dop i Torsåkers liesmedja 1884 (2011-07-01)

 

32. Händelser i Blekinge 1870 (2011-06-28)

 

31. Lite mer om baptisterna i Göteborg (2011-06-28)

 

30. Korta vittnesbörd från Azusa Street (2011-02-08)

 

29. Rapport från ett lägermöte 1907 (2011-02-08)

 

28. Ett vittnesbörd om tungotal (2010-12-27)

 

27. Los Angeles kring 1907 (2010-12-25)

 

26. Dop i Örkelljunga på 1930-talet (2010-12-25)

 

 

24. Om församlingen ställs "mot" dopet (2010-08-18)

 

23. Döpas tätt inpå omvändelsen (2010-08-07)

 

22. Dop i Blekinge 1870 (2010-07-10)

 

21. Det är lärjungar som döps (2010-07-06)

 

20. Ta emot och bli döpt (2010-07-06)

 

19. Dopförrättning år 1889 (2010-04-04)

 

18. Dopförrättning år 1862 (2010-04-04)

 

17. Fortsatt utgjutelse av Anden (2009-05-02)

 

16. Personliga erfarenheter av tungotal (2009-02-23)

 

15. Andedop för alla (2009-01-12)

 

14. Moodys dop i den helige Ande (2008-12-09)

 

13. Väckelsen i min hembygd (2008-08-28)

 

12. Baptistisk pingstväckelse (2008-06-08)

 

11. Tungomålstal och predikantskola (2008-03-02)

 

10. Lewi Pethrus dop (2007-11-25)

 

9. Tid för Lewi Pethrus (2007-09-18)

 

8. Göta Älv i Göteborg (2007-05-15)

 

7. Väckelse i ord och gärningar (2007-05-14)

 

6. Landsförvisningen (2007-01-10)

 

5. Förföljelsen i Göteborg (2006-09-23)

 

4. Döparpionjären F. O. Nilsson del 3 (2006-04-05)

 

3. Döparpionjären F. O. Nilsson del 2 (2006-01-23)

 

2. "Livets källa" (2005-12-06)

 

1. Döparpionjären F. O. Nilsson del 1 (2005-09-15)