Debattartiklar

Debattartiklar

 

Debattinlägg på Apg29.se (2018-12-17).

 

Vågspel om dopet

Debattartikel i Dagen (2018-12-10).

 

Nej till att släppa in mörkret

Debattinlägg på Apg29.se (2018-11-23).

Debattinlägg på Apg29.se (2018-07-17).

 

Hur blir det med dessa?

Ej publicerad debattartikel insänd till Dagen (2018-01-30).

 

Det räcker med Jesus

Debattinlägg på Apg29.se (2017-11-25).

Debattartikel i Dagen (2017-10-25).

 

Debattartikel i Världen idag (2017-10-23).

Debattinlägg på Aletheia.se (2017-08-25).

 

Lewi Pethrus "sista" testamente

Ej publicerad debattartikel insänd till Dagen (2017-07-23).

 

Helst mer om resultatet

Ej publicerad debattartikel insänd till Dagen (2017-07-14).

 

Vad är ett skrivande ledarskap, Halldorf?

Debattartikel i Dagen (2017-07-13). Den ursprungliga, okortade artikeln kan läsas här.

 

Kanske Pentecostal Church i stället

Debattartikel i Dagen (2017-04-07).

 

Och om man inte tillhör Pingst FFS?

Debattartikel i Dagen (2017-03-23).

 

En annan sorts syndakatalog

Debattartikel i Dagen (2017-01-17).

 

En traditionens kanon gäller inte

Ej publicerad debattartikel insänd till Världen idag (2017-01-15).

 

Kräklan är inte biblisk

Debattartikel i Världen idag (2017-01-13).

 

Nyorden förminskar heligheten i arbetet

Insändare i Världen idag (2016-10-24).

 

Rätten att tycka fritt om antroposofin

Debattartikel i Dagen (2016-08-04).

 

Antroposofi är ”dold” religion

Debattartikel i Dagen (2016-07-19).

 

Hur blir det i så fall med troendedopet?

Debattartikel i Dagen (2016-05-25).

 

Har alla "tjänstegåvorna" betydelse?

Insändare i Världen idag (2015-06-05).

 

Om Guds ord inte kan hittas?

Debattartikel i Världen idag (2015-04-22).

 

Vad handlar regnbågen om?

Debattartikel i Världen idag (2015-01-12).

 

Varför röra till det med Eva?

Debattartikel i Världen idag (2014-10-14).

 

En frihet och bibelsyn som har gått förlorad

Debattartikel i Dagen (2014-11-20).

 

"Pingstkatekesen" – för vilka pingstvänner?

Debattartikel i Dagen (2014-11-12).

 

Unga pastorer behöver goda förebilder

Debattartikel i Världen idag (2014-10-22).

 

Risk för "kristet" maktmissbruk

Debattartikel i Världen idag (2014-10-06).

 

Och om ett homosexuellt par vill bli medlemmar?

Åsiktsartikel i Dagen (2014-08-07).

 

Kontroll i vällovligt syfte

Åsiktsartikel i Dagen (2014-06-27).

 

Rannsakande och avståndstagande

Åsiktsartikel i Dagen (2014-04-16).

 

Vi har ett ansvar att pröva våra pastorer

Åsiktsartikel i Dagen (2014-03-25). Även införd på Aletheia.se, se här.

 

I valet och kvalet om att förlåta

Debattinlägg på Aletheia.se (2014-02-05).

 

Jag känner sorg och skuld

Debattinlägg på Aletheia.se (2014-01-03).

 

Det är inte "barndopet" som bekräftas

Debattinlägg av David Svärd på Dagens webbdebatt (2013-12-18).

 

Att rösta om bibliska läror

Debattinlägg på Aletheia.se (2013-12-10).

 

Vilka pastorer inbjuds till Pingts samtalsdagar?

Åsiktsartikel i Dagen (2013-12-05).

 

Livets Ord och Pingströrelsen

Ej publicerad debattartikel insänd till Dagen (2013-11).

 

Fria församlingar är bibliskt

Debattartikel i Dagen (2013-10-23).

 

Hade Livets ord grundats idag?

Debattartikel i Dagen (2013-10-16).

 

Frågor kring läroämbete inom Pingst

Ej publicerad debattartikel insänd till Världen idag (2013-09).

 

Finns det en alternativ pingströrelse?

Debattartikel i Världen idag (2013-09-02).

 

Att vara säker på sin sak är inte högmod

Debattartikel i Dagen (2013-03-22).

 

Två frälsningsläror i samma församling

Åsiktsartikel i Dagen (2013-03-05).

 

Vart tog bibellärarna i pingströrelsen vägen?

Åsiktsartikel i Dagen (2013-01-08).

 

Vem ska avgöra bibelsynen?

Debattartikel i Världen idag (2012-12-19).

 

Vart leder den nya pingstteologin?

Åsiktsartikel i Dagen (2012-10-16).

 

Fel kalla föregångarna för "banalteologer"

Åsiktsartikel i Dagen (2012-09-02).

 

Förändrad dopsyn i pingströrelsen

Debattartikel i Dagen (2011-09-28).

 

Vem är det som splittrar?

Debattartikel i Världen idag (2011-02-08).

 

Förtäckta hot mot nya församlingsbyggare

Debattartikel i Världen idag (2010-10-26).

 

Profeter finns – men vill vi höra?

Debattartikel i Världen idag (2010-02-17).

 

Det bibliska dopet sviks

Debattartikel i Världen idag (2009-09-09).

 

Oroande tyst om dopet från Pingst FFS

Debattartikel i Dagen (2009-06-10).

 

Självmotsägelse i ropet efter kristen enhet

Insändare av David Svärd i Dagen (2006-09-26).

 

Tragiskt att pingströrelsen inte håller fast vid troendedopet

Den debattartikel i Dagen som blev startskottet för Ur-Baptistiskt Pingst (2005-06-22).

 

"Tacka Gud för dopet först när dop skett!"

Debattartikel i Petrus (Nr 17 1997).

 

Vilken dopväg väljer Pingströrelsen?

Debattartikel i Dagen (1996-06-21).